Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 18. 2. 2020, 8:20:46

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 2. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 700m srážky sněhové. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Webkamery

Přimda - sjezdovka
Přimda - sjezdovka

Přimda - sjezdovka 2
Přimda - sjezdovka 2

MojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany města Přimda. Více informací naleznete zde.

Navigace

Obsah

Informace pro občany

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - HLÁŠENÍ PORUCH

V případě nefunkčního nebo poškozeného zařízení veřejného osvětlení mají občané dvě možnosti hlášení poruch veřejného osvětlení:

Nahlášení závady telefonicky nebo e-mailem přímo na dispečink ČEZ Energetických služeb s nepřetržitou 24 hodinovou službou.

K nahlášení závady použijte následující kontaktní údaje:
Tel.:          596 903 777
Mobil:      602 585 231
E-mail:     ced.es@cez.cz

Při hlášení poruchy je nutné uvést:
-        typ závady – např. svítidlo zhasíná, bliká, nesvítí vůbec. Popis poruchy servisním pracovníkům pomůže rychleji nalézt a odstranit závadu.
-        číslo světleného bodu / místo poruchy - viz přiložené mapky nebo přímo na stožáru
-        kontaktní údaje

 

Mapové podklady (číslo světelného bodu):

01 Přimda

02 Přimda

03 Přimda detail

04 Újezd pod Přimdou

05 Mlýnec

06 Velké Dvorce

07 Velké Dvorce

08 Kundratice

09 Malé Dvorce

10 Třískolupy

11 Rájov

12 Málkov


Jak správně třídit odpady

leták ke stažení


Historie vzniku Sdružení obcí Černošín (SOČ)
a rozvoj společnosti EKODEPON

Historie SOČ a EKODEPONu - zobrazit více

 


 

Nabídka na strojní a vodní čistění odpadů

leták ke stažení ZDE

odpady_čištění


Svoz komunálního odpadu v r. 2020

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 je prováděn takto:

sudý čtvrtek - Přimda, Rájov, Třískolupy, Malé Dvorce, Kundratice

lichý čtvrtek - Málkov

sudý pátek - Velké Dvorce, Mlýnec, Újezd pod Přimdou

 


Osvědčení o úspoře emisí

úspora emisí


Masážní studio Janina

zobrazit více


Změny související s novelou zákona o evidenci obyvatel

Občanské průkazy - změny v r. 2016

cestovní pasy - změny v r. 2016

informace o zprostředkování kontaktu

adresa TP v sídle ohlašovny - výzvy


Pomoc zdarma

Každý se někdy dostane do situace, ve které tápe a neví, jak správně postupovat. V ČR pro tyto  případy existují místa, na která se můžete obrátit se žádostí o pomoc zadarmo - více zde.

 


Povinnosti vlastníků jímek a septiků

Vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Jímka na odpadní vody (žumpa)

  • je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat.
  • Z předchozího odstavce vyplývá, že odběr vody pro domácnost v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.

Vlastník jímky je povinen od 01. 08. 2010 v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona, na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí, prokázat zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Neprokázání této skutečnosti je přestupkem podle § 118 odst. 1 písm. d) nebo správního deliktu podle § 125c odst. 1 písm. d) vodního zákona.

Septik (biologický septik)

  • Je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami (pomocí otvorů v 1/3 výšky, horním přepadem aj.), tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku jsou předčištěné vody dále vypouštěny těmito způsoby:
  1. Do kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejná, obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku, nebo stabilizační nádrž, dočišťovací rybník, a. p. Ve všech těchto případech provozovatel kanalizace sleduje jakost vypouštěných vod pod obcí (odebírá vzorky a výsledky odevzdává) a vlastní povolení k vypouštění odpadních vod, které nejméně 1x za 10 let obnovuje.
  2. Do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena centrální ČOV (čistírna odpadních vod) je zakázáno přes septik vypouštět odpadní vody.
  3. Do povrchových vod - vodního toku, rybníka a. p., ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky se v obci nachází, jakost vod není sledována (tj. nejsou odebírány vzorky).
  4. Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen dodržovat kanalizační řád, tj. jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitečné výšky, musí se odčerpat. Nejdelší interval pro vyklizení septiku je jeden rok. Při vyklízení septiku se musí ponechat asi 15 cm vrstva vyhnilého kalu k naočkování. Nedodržení kanalizačního řádu (např. nevyvážení kalu ze septiku nejméně 1x ročně) je přestupkem podle § 32 odst. 4 písm. f), nebo správním deliktem podle § 33 odst. 6, písm. f) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny přes septik do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena centrální – obecní ČOV je povinen neprodleně stavbu septiku odstranit a přepojit odpadní vody na kanalizaci přímo. Nesplnění této povinnosti přestupkem podle § 32 odst. 3 písm. j), nebo správním deliktem podle § 33 odst. 7, písm. j) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových, nebo podzemních vod, musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštěním ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1 b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).

Pozn. Vlastníci domovních čistíren odpadních vod jsou povinni dodržovat provozní řád, dodržovat podmínky povolení k vypouštění (odběr vzorků) a před koncem platnosti povolení požádat o prodloužení, nebo nové povolení.

 


 

Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním

 

V rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který podpořila z Norských fondů Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, byl vytvořen leták, který bychom rádi šířili mezi laickou veřejnost.

Leták poukazuje na fakt, že týrání nemá formu jen fyzického násilí, ale rovněž psychického, ekonomického, sexuálního aj. Na letáku je uveden kontakt na bezplatnou linku Senior telefon, kam se mohou lidé obrátit pro pomoc a případně i další dotazy.

Leták k nahlédnutí - zde

 


Grafika - Jana Mašková

Nabídka na rychlé zpracování grafického návrhu dle přání zákazníka: vizitky, pozvánky, PF, knihy, brožury, zpravodaje, letáky, plakáty, jídelní lístky, hlavičkové papíry, obálky, desky, tiskopisy, razítka, kalendáře a další....

Zprostředkování: digitálního tisku, ofsetového tisku, velkoplošného tisku.

Digitalizace negativů a diapozitivů.

Plakát zde.

 


 

Nabídka pro obce a občany

Odběry vzorků a analýzy vody, odpadů a kalů, písku v pískovištích, zeminy a ovzduší, měření hluku, vibrací,... - zobrazit více

 


Prevence kriminality

V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.

Projekt "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí", jehož součástí je i brožura Obezřetnost se vyplácí, je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR a Plzeňským krajem.

Více informací o projektu i o brožuře naleznete zde: http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/obezretnost-se-vyplaci?src=131 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/zprostredkovani-pujcek-pomoc-nebo-pohroma?src=131

 


POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY!!!

Vážení návštěvníci,

chceme Vás varovat před podvodnými e-maily, které se v poslední době šíří internetem a mohou předstírat, že jsou zaslány i z našich emailů. Jedná se o podvodné emaily informující adresáta o neuhrazené pohledávce. Přitom se odkazuje na přiložený soubor, který má údajně obsahovat smlouvu a platební údaje. Ve skutečnosti však obsahuje spustitelný soubor, který obsahuje virus. Důrazně proto varujeme uživatele před spouštěním přílohy u této zprávy!!! Jednotlivé zprávy se liší v detailech, jako je údajně neuhrazená částka, či jméno odesílatele.

Více informací se o dané problematice můžete dočíst např. zde. https://servis.eset.cz/index.php?/News/NewsItem/View/100#.U7HfNrHyD5w